Õhk-vesi soojuspumba paigaldus

Õhk- vesi soojuspumba standardpaigaldus sisaldab:

 • seadmete transporti objektile, Tartu linna ja maakonna  piires tasuta, väljaspool vastavalt teenuste hinnakirjale
 • kuni 70mm läbimõõduga ava puurimine läbi kuni 60cm paksuse seina (tellis, ehitusplokk, puitmaterjal vms), mille puhul ei lähe vaja teemantpuurimist
 • sise- ja välisosade vahelised ühendused (külmaainetorustik, elektrikaablid) kuni 5 m
 • välistemperatuuri anduri kaabli paigaldust
 • soojuspumba seadistamist, esmast käivitamist ja koolitust
 • soojuspumba ühendamist küttesüsteemiga juhul, kui kütte peale- ja tagasivoolu torustikud ja magistraalid on kokku ühendatud ning lõpetatud kuulkraanidega max 2m kaugusel soojuspumbast tehnoruumis

Paigaldus ei sisalda: 

 • küttesüsteemi paigalduseks vajalikke materjale ja paigaldustöid (torud, liitmikud, paisupaak küttele, paisupaak tarbeveele, sulgarmatuur, kaitseklapid, külmaisolatsioon jm)
 • elektritöid ja materjale kuni seadmeteni (v.a kaablite ühendamine seadmega)
 • kütte-, ventilatsiooni- ja tarbeveesüsteemide väljaehitamist
 • kütte- ja veetorude isoleerimist
 • küttesüsteemi täitmist ega õhutamist
 • sulatusvee äravoolukomplekti paigaldust soojuspumba välisseadmele
 • betoonaluse rajamist soojuspumba välisseadmele

Lisatasu eest:

 • maaraam
 • üle 5m pikkune ühendus välis- ja siseosa vahel
 • üle 5m pikkune elektrikaabeldus, torustiku ja kaabelduse katmine karbikuga
 • teemantpuurimine
 • tõstuki kasutamine, muud objekti eripärast tingitud tööd
 • gaasiga  lisatäitmine

Nende tööde kohta saame teha kalkulatsiooni peale paigalduskohaga tutvumist.

Võta ühendust